• header

Nieuws

 • Geef me de 5

  Keep in Touch is en blijft in ontwikkeling. De afgelopen periode is er door d...

  Lees meer
 • ISO certificaat

  Met gepaste trots willen kunnen we u melden dat onze organisatie voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de ISO norm 9001:2015

  Lees meer
 • Website online

  Na een periode van ontwikkelen, wikken en wegen staat de nieuwe.....

  Lees meer
Meer nieuws

Autisme. Wat is het precies?

Autisme - tegenwoordig noemen we het een autismespectrumstoornis (ASS) - is een ontwikkelingsaandoening die al vanaf de geboorte aanwezig is. Er zijn vele variaties en afleidingen – de aanverwante stoornissen- die wij ook (h)erkennen en begeleiden. De diagnose van autisme is een klinische gedragsdiagnose, dit betekent dat de aandoening alleen onderkend kan worden op gedragskenmerken en niet op medische aanwijzingen.

Autisme kan zorgen voor moeilijkheden in allerlei gradaties tijdens alle levensfasen en op alle levensgebieden. Het gedrag dat we zien is slechts de buitenkant van autisme. Het is bovendien niet de hele tijd zichtbaar, want een persoon met autisme gedraagt zich natuurlijk niet altijd ongewoon en reageert niet voortdurend vreemd.

Hoewel we autisme herkennen en diagnosticeren op basis van gedrag, zit het eigenlijke autisme binnenin, meer bepaald in de wijze waarop iemand met autisme de wereld rond hem waarneemt en daar betekenis aan geeft.

Personen met autisme ervaren over het algemeen moeilijkheden op drie vlakken:

 Sociale interactie
 Communicatie
 Flexibel zijn in denken en doen

Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om tot relaties te komen met leeftijdsgenoten, om initiatief te nemen om met anderen plezier, bezigheden of prestaties te delen. Het is voor hen ook niet eenvoudig om een gesprek te beginnen of gaande te houden, in te spelen op een situatie of taal te interpreteren. Soms houden ze daarom van vaste routines en een terugkerende volgorde van handelingen.

Bovendien reageren mensen met autisme vaak anders op zintuiglijke prikkels. Men spreekt van een sensorische sensitiviteit waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen overgevoeligheid en ondergevoeligheid.

De sterke kanten die autisme met zich meebrengt zijn bij iedere persoon met autisme weer anders ontwikkeld. Vaak is er sprake van een:

 Gedetailleerd waarnemingsvermogen
 Gevoel voor orde en routine
 Een sterk analytisch vermogen, logisch kunnen redeneren,
 Gefocust en efficiënt werken
 Nauwgezet hanteren van afspraken.

Daarnaast beschikt een aantal mensen met autisme over bijzondere talenten zoals een sterk ontwikkelde visueel-ruimtelijke waarneming, een sterk geheugen voor bepaalde feiten, een absoluut gehoor of een uitzonderlijke kennis en vaardigheid op bepaalde vakgebieden.

Nieuws

 • Geef me de 5

  Keep in Touch is en blijft in ontwikkeling. De afgelopen periode is er door d...

  Lees meer
 • ISO certificaat

  Met gepaste trots willen kunnen we u melden dat onze organisatie voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de ISO norm 9001:2015

  Lees meer
 • Website online

  Na een periode van ontwikkelen, wikken en wegen staat de nieuwe.....

  Lees meer
Meer nieuws
 • Kernwaarden, visie en missie

  Kernwaarden, visie en missie

  Een fijne samenwerking en goede omgangsvormen, daar zetten we ons voor in. Waarden en normen staan hoog in het vaandel.

  Lees meer
 • Hoe werken wij?

  Kom tot bloei!

  Hulp en begeleiding bij de uitdagingen die je ondervindt door autisme bij jezelf of in je omgeving?

  Lees meer
 • Contactformulier

  Neem contact op

  Wij werken met mensen. En ieder mens is uniek. Deze zinnen klinken als een open deur. Maar wel één waar wij graag door gaan!

  Lees meer