• Schooluitvallers

Wanneer passend onderwijs niet past...

Ben jij een leerling:

 Bij wie het tijdelijk niet lukt om de school te bezoeken? 
 Voor wie een hele week school te belastend is? 

 Dan bieden wij van Keep in Touch hulpverlening de mogelijkheid om in een prikkelarme omgeving tot rust te komen. Zo bieden wij zinvolle dagbesteding voor zogenaamde zorgleerlingen, zowel thuis als in op locatie.

Begeleiding op locatie. 

Zorgleerlingen met autisme en/of ADHD hebben behoefte aan een veilige, prikkelarme en rustige omgeving. Voor scholen is het vaak lastig een omgeving te creëren waar zij zich op hun gemak voelen. Op locatie hebben wij deze omgeving wel kunnen creëren. 

 Wij hebben speelkamers voor zorgleerlingen met ASS/ADHD in de basisschoolleeftijd, 4 t/m 12 jaar, die nauwelijks of geen onderwijs kunnen volgen. Professionals maken de zorgleerling weer leerbaar en zelfredzaam. We gaan uit van de mogelijkheden en laten de zorgleerling onderwijs weer fijn vinden. 

 Wij stimuleren zorgleerlingen vanuit spel. Tijdens het spelen leren ze vaardigheden die missen om te functioneren op een (reguliere) school. We houden rekening met het totaalbeeld van de zorgleerling. Aspecten zoals thuissituatie, het wegnemen en veranderen van gedragspatronen en het aanleren van nieuwe patronen nemen we mee in de begeleiding. Doel is rust in de omgeving, in het hoofd en in het lijf van de zorgleerling. Vanuit die rust bouwen we aan de terugkeer naar school. 

Thuisbegeleiding
 

Zorgleerlingen in de puberleeftijd met onderwijsproblematiek, die niet of nauwelijks de deur meer uitkomen, begeleiden we kort thuis. Dit gaat in goed overleg met de zorgleerling. Eigen inbreng en interne motivatie spelen hierbij een grote rol. Het doel van de begeleiding is:

 Structuur aanbrengen
 Dagritme opbouwen
 Buitenwereld weer leuk te vinden

Dit kan door activiteiten buiten de deur, zoals fietsen, wandelen en hond uitlaten. Het belangrijkste doel is om te kijken of de zorgleerling naar de locatie kan komen. Daar kunnen voorzichtig de eerste stappen worden gezet naar een meer schoolse setting. 

Terugkeer naar school
 

Ons uiteindelijke doel? Dat we zorgleerlingen weer op een positieve manier kunnen terugleiden naar school. Met veel succes heeft Keep in Touch hulpverlening al meerdere leerlingen op die wijze geholpen. Wij van Keep in Touch hulpverlening:

 Ondersteunen en begeleiden de zorgleerling (en thuisomgeving)

 Ondersteunen in de schoolse setting. Enerzijds kijken we naar de individuele zorg- en hulpbehoefte van de zorgleerling. In eerste instantie gaan we uit van een-op-een begeleiding met oog voor detail wat betreft studietaken, planning en (aan het eind van het traject) huiswerk. In deze periode is er nauw contact met de school en wordt er aan dezelfde doelen gewerkt, waarbij de nadruk bij ons ligt op het opdoen van succeservaring. Anderzijds zetten we in op het geven van handvatten en tips om met autisme en zorgleerlingen om te gaan. Wat is de basis voor succes? Hoe maak je de dag voor hen overzichtelijk en werkbaar? Ter ondersteuning daarvan geven we voorlichting over autisme op scholen om meer inzicht en begrip te creëren.
 

 • Vanuit rust

  Vanuit rust

  De zorgleerling die is uitgevallen in het onderwijs, staat al een hele poos onder grote (prestatie)druk. Dat zal Keep in Touch erkennen en daarom gaan we eerst terug naar de basis; rust.

  Lees meer
 • Feiten en cijfers

  Feiten en cijfers

  Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs betekent dat er voor iedere zorgleerling een plekje op een (reguliere) school in de regio moet zijn. Dit klinkt heel mooi maar in de praktijk is passend onderwijs helaas voor veel leerlingen niet pass

  Lees meer

Nieuws

 • Geef me de 5

  Keep in Touch is en blijft in ontwikkeling. De afgelopen periode is er door d...

  Lees meer
 • ISO certificaat

  Met gepaste trots willen kunnen we u melden dat onze organisatie voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de ISO norm 9001:2015

  Lees meer
 • Website online

  Na een periode van ontwikkelen, wikken en wegen staat de nieuwe.....

  Lees meer
Meer nieuws
 • Kernwaarden, visie en missie

  Kernwaarden, visie en missie

  Een fijne samenwerking en goede omgangsvormen, daar zetten we ons voor in. Waarden en normen staan hoog in het vaandel.

  Lees meer
 • Hoe werken wij?

  Kom tot bloei!

  Hulp en begeleiding bij de uitdagingen die je ondervindt door autisme bij jezelf of in je omgeving?

  Lees meer
 • Contactformulier

  Neem contact op

  Wij werken met mensen. En ieder mens is uniek. Deze zinnen klinken als een open deur. Maar wel één waar wij graag door gaan!

  Lees meer